Program

Program i satnica festivala

12:00 – Početak Fish Festa 2020

12:00 – 20:00 – Izlagački deo  – Nautička izložba i promocija plovila NARVAL SRBIJA 
– Promocija proizvođača vina, sira, maslinovog ulja, začina, starih zanata i bonbondžija

12:00 – 20:00 – Mini zabavni park za decu i animacija sa maskotama

12:00 – 22:00 – Tradicionalna riblja čorba u kazanima od 100l – Kuvari restorana VODENICA i Asocijacije šefova kuvara Srbije 

12:00 – 22:00 – Cooking Show – Pripremanje i služenje specijaliteta od rečne i morske ribe i mediteranski specijaliteti
(Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA) 

12:00 – 20:00 – Pripremanje sarajevskih ćevapa pred publikom – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA

18:00 – Zvanično otvaranje manifestacije  

16:00 – 23:00 – Muzički program – DJ

12:00 – Početak   

12:00 – 20:00 – Izlagački deo – Nautička izložba i promocija plovila NARVAL SRBIJA – CALIM doo
Promocija proizvođača vina, sira, maslinovog ulja, začina, starih zanata i bonbondžija

12:00 – 20:00 – Mini zabavni park za decu i animacija sa maskotama

12:00 – 22:00 – Tradicionalna riblja čorba u kazanima od 100l – Kuvarski tim restorana VODENICA

12:00 – 20:00 – Mediteranski specijaliteti u šerpi od 1000l  – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvari restorana
VODENICA

10:00 – 22:00 – Cooking Show – Pripremanje i služenje specijaliteta od rečne i morske ribe (i mediteranskih specijaliteta) 
Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA 

12:00 – 20:00 – Pripremanje sarajevskih ćevapa pred publikom – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA

16:00 – 23:00 – Muzički program – DJ

10:00 – Početak 

10:00 – 20:00 – Izlagački deo  – Nautička izložba i promocija plovila NARVAL SRBIJA – CALIM doo
Promocija proizvođača vina, sira, maslinovog ulja, začina, starih zanata i bonbondžija

12:00 – 20:00 – Mini zabavni park za decu i animacija sa maskotama

12:00 – Pripremanje mediteranskih specijaliteta – NJOKE SA PLODOVIMA MORA

10:00 – 22:00 – Tradicionalna riblja čorba u kazanima od 100l – Kuvari restorana VODENICA

10:00 – 22:00 – Cooking Show – Pripremanje i služenje specijaliteta od rečne i morske ribe (i mediteranskih specijaliteta) Asocijacija
šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA

12:00 – 20:00 – Pripremanje sarajevskih ćevapa pred publikom – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA

16:00 – 23:00 – Muzički program – DJ

10:00 – Početak 

10:00 – 20:00 – Izlagački deo – Nautička izložba i promocija plovila NARVAL SRBIJA – CALIM doo
Promocija proizvođača vina, sira, maslinovog ulja, začina, starih zanata I bonbondžija 

12:00 – 20:00 – Mini zabavni park za decu i animacija sa maskotama

12:00 – Pripremanje mediteranskih specijaliteta – DAGNJE NA BUZARI

10:00 – 22:00 – Tradicionalna riblja čorba u kazanima od 100l – Kuvari restorana VODENICA 

10:00 – 22:00 – Cooking Show – Pripremanje i služenje specijaliteta od rečne i morske ribe (i mediteranski specijaliteti) 
Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA

12:00 – 20:00 – Pripremanje sarajevskih ćevapa pred publikom – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA

16:00 – 23:00 – Muzički program – DJ

23:00 – Zatvaranje Fish Festa 2020

12:00 – Početak   

12:00 – 20:00 – Izlagački deo – Nautička izložba i promocija plovila NARVAL SRBIJA – CALIM doo
Promocija proizvođača vina, sira, maslinovog ulja, začina, starih zanata i bonbondžija

12:00 – 20:00 – Mini zabavni park za decu i animacija sa maskotama

12:00 – 22:00 – Tradicionalna riblja čorba u kazanima od 100l – Kuvarski tim restorana VODENICA

12:00 – 20:00 – Mediteranski specijaliteti u šerpi od 1000l  – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvari restorana
VODENICA

10:00 – 22:00 – Cooking Show – Pripremanje i služenje specijaliteta od rečne i morske ribe (i mediteranskih specijaliteta) 
Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA 

12:00 – 20:00 – Pripremanje sarajevskih ćevapa pred publikom – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim
restorana VODENICA

16:00 – 23:00 – Muzički program – DJ

12:00 – Početak Fish Festa 2020

12:00 – 20:00 – Izlagački deo  – Nautička izložba i promocija plovila NARVAL SRBIJA 
– Promocija proizvođača vina, sira, maslinovog ulja, začina, starih zanata i bonbondžija

12:00 – 20:00 – Mini zabavni park za decu i animacija sa maskotama

12:00 – 22:00 – Tradicionalna riblja čorba u kazanima od 100l – Kuvari restorana VODENICA i Asocijacije šefova kuvara Srbije 

12:00 – 22:00 – Cooking Show – Pripremanje i služenje specijaliteta od rečne i morske ribe i mediteranski specijaliteti
(Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA) 

12:00 – 20:00 – Pripremanje sarajevskih ćevapa pred publikom – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA

18:00 – Zvanično otvaranje manifestacije  

16:00 – 23:00 – Muzički program – DJ

12:00 – Početak   

12:00 – 20:00 – Izlagački deo – Nautička izložba i promocija plovila NARVAL SRBIJA – CALIM doo
Promocija proizvođača vina, sira, maslinovog ulja, začina, starih zanata i bonbondžija

12:00 – 20:00 – Mini zabavni park za decu i animacija sa maskotama

12:00 – 22:00 – Tradicionalna riblja čorba u kazanima od 100l – Kuvarski tim restorana VODENICA

12:00 – 20:00 – Mediteranski specijaliteti u šerpi od 1000l  – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvari restorana
VODENICA

10:00 – 22:00 – Cooking Show – Pripremanje i služenje specijaliteta od rečne i morske ribe (i mediteranskih specijaliteta) 
Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA 

12:00 – 20:00 – Pripremanje sarajevskih ćevapa pred publikom – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA

16:00 – 23:00 – Muzički program – DJ

10:00 – Početak 

10:00 – 20:00 – Izlagački deo  – Nautička izložba i promocija plovila NARVAL SRBIJA – CALIM doo
Promocija proizvođača vina, sira, maslinovog ulja, začina, starih zanata i bonbondžija

12:00 – 20:00 – Mini zabavni park za decu i animacija sa maskotama

12:00 – Pripremanje mediteranskih specijaliteta – NJOKE SA PLODOVIMA MORA

10:00 – 22:00 – Tradicionalna riblja čorba u kazanima od 100l – Kuvari restorana VODENICA

10:00 – 22:00 – Cooking Show – Pripremanje i služenje specijaliteta od rečne i morske ribe (i mediteranskih specijaliteta) Asocijacija
šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA

12:00 – 20:00 – Pripremanje sarajevskih ćevapa pred publikom – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim
restorana VODENICA

16:00 – 23:00 – Muzički program – DJ

10:00 – Početak 

10:00 – 20:00 – Izlagački deo – Nautička izložba i promocija plovila NARVAL SRBIJA – CALIM doo
Promocija proizvođača vina, sira, maslinovog ulja, začina, starih zanata I bonbondžija 

12:00 – 20:00 – Mini zabavni park za decu i animacija sa maskotama

12:00 – Pripremanje mediteranskih specijaliteta – DAGNJE NA BUZARI

10:00 – 22:00 – Tradicionalna riblja čorba u kazanima od 100l – Kuvari restorana VODENICA 

10:00 – 22:00 – Cooking Show – Pripremanje i služenje specijaliteta od rečne i morske ribe (i mediteranski specijaliteti) 
Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim restorana VODENICA

12:00 – 20:00 – Pripremanje sarajevskih ćevapa pred publikom – Asocijacija šefova kuvara Srbije, Kulinarska federacija Srbije i kuvarski tim
restorana VODENICA

16:00 – 23:00 – Muzički program – DJ

23:00 – Zatvaranje Fish Festa 2020

KONTAKT

Fish Fest Beograd

Bulevar vojvode Bojovića 5b

Telefon +381 64 4808 102

fest@fishfestbeograd.com

Copyright © 2020. Powered by GROWWW Marketing Agency

KONTAKT

Fish Fest Beograd

Bulevar vojvode Bojovića 5b

Telefon +381 64 4808 102

fest@fishfestbeograd.com

Copyright © 2020. Powered by GROWWW Marketing Agency